Hledat v popisech
Automobilové oleje
Průmyslové oleje
Hledat v normách
 Produkty
Auta
Průmysl
  Kompresory
  Kompresory chladící
  Konzervační prostředky
  Ložiska
  Mazivo plast na plast
  Medicinální
  Multifunkční
  Nízkotuhnoucí
  Pneumatická kladiva
  Potravinářství
  Převodové průmysl
  Řetězy
  Separační
  Tažení trubek
  Teplopřenosné
  Tmavé
  Transformátorové
  Tuky ložiskové
  Tuky MoS2
  Tuky průmyslové
  Tuky vysokoteplotní
  Turbíny
  Válcové
  Vysokoteplotní
  Řezné emulze
  Řezné oleje
  Řezné kapaliny multifunkční
  Proti pěnění
  Proti korozi
  Čistící prostředky na stroje
  Čistící prostředky na součástky
  Kluzná vedení
  Hydraulické biologicky odbouratelné
  Hydraulické a vřetena
  Hydraulické nízkozápalné
  Servisní produkty
  Hydraulické
 PŘIHLÁŠENÍ
Uživatel:
Heslo:    

Zapomněli jste heslo?
 Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný.
Objednejte si něco, je to snadné.
Tisk Vytisknout Dotaz na produkt Dotaz na produkt Porovnat Porovnat
Klüber
Klüber Syntheso D 1500
Specifikace
Vlastnosti

Oleje řady Klüber Syntheso D jsou produkty pro mazání za vysokých teplot, jsou vyrobeny na bázi polyglykolu. Mají vynikající odolnost proti oxidaci a stárnutí a mají velmi dobré viskózně teplotní chování. Klüber Syntheso D - oleje - Vysoká stabilita proti stárnutí a oxidaci - Vysoká horní teplotní hranice použití - Vynikající viskózně teplotní chování

Použití

Oblasti použití Oleje řady Klüber Syntheso D se používají pro mazání třecích míst zatížených vysokými teplotami, jako tlakové kapaliny v oblasti vysokých teplot a jako teplonosné kapaliny. Na základě jejich vysoké tlakové zatížitelnosti a dobré ochrany proti opotřebení použitých základových olejů se nabízí jejich použití vždy, když vedle použití jako pracovního média v hydraulických zařízeních nebo jako teplonosná kapalina je potřebné plnit požadavky na mazání za vysokých teplot. Pokyny k používání Oleje řady Klüber Syntheso D mohou být používány pro mazání broděním nebo broděním s cirkulací. Pokud jsou produkty používány jako teplonosné kapaliny, nemělo by být při volném proudění překročeno maximální specifické zatížení 1,5 W / cm2 a u nuceného proudění 2 W / cm2. Maximální teplota povrchu výměníku tepla (zatížitelnost filmu) by neměla překročit cca 220 °C. Maximální trvalá teplota pro oleje řady Klüber Syntheso D může být cca 180 °C. Teplotní rozsah použití: Klüber Syntheso D 1500: cca 0 až 180 °C Oleje řady Klüber Syntheso D nejsou mísitelné s ropnými oleji a s oleji na bázi syntetických uhlovodíků. Před přechodem na oleje řady Klüber Syntheso D se doporučuje mazaná místa vyčistit resp. v případě uzavřených soustav provést jejich proplach olejen Klüber Syntheso D příslušné viskozitní třídy. Oleje řady Klüber Syntheso D jsou neutrální vůči železným materiálům a prakticky všem barevným kovům. Při dynamickém namáhání (kluzná rychlost a vysoké zatížení) kontaktních ploch na konstrukčních prvcích z hliníku nebo jeho slitin může docházet ke zvýšenému opotřebení, v případě potřeby by měly být provedeny zkoušky na opotřebení příslušného materiálu. Syntetická maziva na bázi polyglykolu mohou ovlivňovat v závislosti na teplotě a době působení funkčnost gumoelastických těsnicích materiálů. Při trvalých teplotách do maximálně 100 °C je možné používat těsnění na bázi NBR (akrylnitril-butadienový kaučuk). Pro vyšší teploty je třeba doporučit těsnicí materiály na bázi FPM (fluorpolymer) nebo VMQ (silikonový kaučuk) jako materiály, které odolávají olejům řady Klüber Syntheso D. Je třeba také brát zřetel na to, že se různé druhy elastomerů jednoho nebo více výrobců chovají odlišně. Syntetická maziva mohou poškozovat barevné nátěry. Při použití produktů řady Klüber Syntheso D doporučujeme pro vnitřní nátěr použít dvousložkové laky (reakční laky). Olejoznaky by měly být vyrobeny z přírodního skla. Doporučuje se, zejména při sériové aplikaci, provést zkoušku vhodnosti použitých konstrukčních materiálů ve spojitosti se zvolenými mazivy. Minimální doba skladování v suchých místnostech a uzavřených původních obalech při teplotě místnosti činí cca 36 měsíců.

Balení Kód Cena Kč/MJ* Cena Kč/balení Množství
kbelík 20 kg 4100382100 544 Kč 10880 Kč
 
* Měrná jednotka je 1 litr nebo kilogram. U produktů menších než 1 litr/kilogram je měrnou jednotkou 1 kus.
Uvedené ceny jsou bez DPH
Dostupnost: na dotaz
Parametry
Hustota při 15°C1,08 g/ml
Viskozita při níže uved. teplotě90 mPa.s
Teplota měření viskozity 150 °C
Kinematická viskozita při 40°C1500 mm2/s
Kinematická viskozita při 100°C230 mm2/s
Bod vzplanutí250 °C
Bod tuhnutí0 °C
Teplotní rozsah použití0 až 180 °C
Zpět
SEGESTA s.r.o. © 2008, všechna práva vyhrazena | Mapa webu | Go1.cz