Hledat v popisech
Automobilové oleje
Průmyslové oleje
Hledat v normách
 Produkty
Auta
Průmysl
 PŘIHLÁŠENÍ
Uživatel:
Heslo:    

Zapomněli jste heslo?
 Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný.
Objednejte si něco, je to snadné.
Tisk Vytisknout Dotaz na produkt Dotaz na produkt Porovnat Porovnat
Klüber
Klüber Syntheso D 220
Specifikace
Tepelná vodivost: 0,175
Vlastnosti

Syntetické mazací oleje pro vysoké teploty. Oleje řady SYNTHESO D jsou produkty pro mazání za vysokých teplot, jsou vyrobeny na bázi polyglykolu. Mají vynikající odolnost proti oxidaci a stárnutí a mají velmi dobré viskózně teplotní chování. SYNTHESO D - oleje: - Vysoká stabilita proti stárnutí a oxidaci - Vysoká horní teplotní hranice použití - Vynikající viskózně teplotní chování

Použití

Oleje řady SYNTHESO D se používají pro mazání třecích míst zatížených vysokými teplotami, jako tlakové kapaliny v oblasti vysokých teplot a jako teplonosné kapaliny. Na základě jejich vysoké tlakové zatížitelnosti a dobré ochrany proti opotřebení použitých základových olejů se nabízí jejich použití vždy, když vedle použití jako pracovního média v hydraulických zařízeních nebo jako teplonosná kapalina je potřebné plnit požadavky na mazání za vysokých teplot. Pokyny k používání: Oleje řady SYNTHESO D mohou být používány pro mazání broděním nebo broděním s cirkulací. Pokud jsou produkty používány jako teplonosné kapaliny, nemělo by být při volném proudění překročeno maximální specifické zatížení 1,5 W / cm2 a u nuceného proudění 2 W / cm2. Maximální teplota povrchu výměníku tepla (zatížitelnost filmu) by neměla překročit cca 220 °C. Maximální trvalá teplota pro oleje řady SYNTHESO D může být cca 180 °C. Teplotní rozsah použití: SYNTHESO D 220 až D 680: cca ?25 až 180 °C Oleje řady SYNTHESO D nejsou mísitelné s ropnými oleji a s oleji na bázi syntetických uhlovodíků. Před přechodem na oleje řady SYNTHESO D se doporučuje mazaná místa vyčistit resp. v případě uzavřených soustav provést jejich proplach olejen SYNTHESO D příslušné viskozitní třídy. Oleje řady SYNTHESO D jsou neutrální vůči železným materiálům a prakticky všem barevným kovům. Při dynamickém namáhání (kluzná rychlost a vysoké zatížení) kontaktních ploch na konstrukčních prvcích z hliníku nebo jeho slitin může docházet ke zvýšenému opotřebení, v případě potřeby by měly být provedeny zkoušky na opotřebení příslušného materiálu. Syntetická maziva na bázi polyglykolu mohou ovlivňovat v závislosti na teplotě a době působení funkčnost gumoelastických těsnicích materiálů. Při trvalých teplotách do maximálně 100 °C je možné používat těsnění na bázi NBR (akrylnitril-butadienový kaučuk). Pro vyšší teploty je třeba doporučit těsnicí materiály na bázi FPM (fluorpolymer) nebo VMQ (silikonový kaučuk) jako materiály, které odolávají olejům řady SYNTHESO D. Je třeba také brát zřetel na to, že se různé druhy elastomerů jednoho nebo více výrobců chovají odlišně. Syntetická maziva mohou poškozovat barevné nátěry. Při použití produktů řady SYNTHESO D doporučujeme pro vnitřní nátěr použít dvousložkové laky (reakční laky). Olejoznaky by měly být vyrobeny z přírodního skla. Doporučuje se, zejména při sériové aplikaci, provést zkoušku vhodnosti použitých konstrukčních materiálů ve spojitosti se zvolenými mazivy. Minimální doba skladování v suchých místnostech a uzavřených původních obalech při teplotě místnosti činí cca 36 měsíců.

Balení Kód Cena Kč/MJ* Cena Kč/balení Množství
sud 180 kg 4100470180 398 Kč 71640 Kč
kanystr 20 kg 4100470021 560 Kč 11200 Kč
 
* Měrná jednotka je 1 litr nebo kilogram. U produktů menších než 1 litr/kilogram je měrnou jednotkou 1 kus.
Uvedené ceny jsou bez DPH
Dostupnost: na dotaz
Parametry
Hustota při 15°C1,04 g/ml
Viskozita při níže uved. teplotě18,4 mPa.s
Teplota měření viskozity 150 °C
Kinematická viskozita při 40°C220 mm2/s
Kinematická viskozita při 100°C38 mm2/s
Bod vzplanutí250 °C
Bod tuhnutí-30 °C
Teplotní rozsah použití-25 až 180 °C
Zpět
SEGESTA s.r.o. © 2008, všechna práva vyhrazena | Mapa webu | Go1.cz