INFORMACE O PRODUKTU
Klüber Isoflex Topas L 32 N Spray
Vlastnosti

Klüber Isoflex Topas L 32 N Spray je určen pro velmi nízké teploty. Skládá se ze syntetického uhlovodíkového oleje a speciálního lithného mýdla. Je stabilní proti stárnutí a oxidaci, poskytuje dobrou protikorozní ochranu a odolává vodě. Na základe přídavku UV-indikátoru lze produkt Klüber Isoflex Topas L 32 N Spray kontrolovat také při mazání minimálním množstvím.

Vlastnosti
- Syntetické nízkoteplotní plastické mazivo
- Dobrá protikorozní ochrana
- Stabilní proti oxidaci a stárnutí
- Pro použití v malých převodech a lanovodech
- Obsahuje UV-indikátor pro zajištění kvality
- Pro cílené dávkování a následné zpracování

Parametry aerosolu
Chemické složení: druh oleje: uhlovodík
Chemické složení: zpevňovadlo: alkohol
Chemické složení: hnací plyn: propan-butan

Otáčkový faktor**, (n x dm) [mm x min-1], cca 1 000 000
Smyková viskozita, viskozitní třida Klüber*** L
Protikorozní účinek, DIN 51 802 (SKF-EMCOR), doba zkoušky 1 týden, destilovaná voda, stupeň koroze V 1
Odolnost proti působení vody, DIN 51807, díl 1, 3 h / 90 °C 1 - 90
Mez tekutosti, DIN 51 805, při -35 °C [mbar] V 450
* Údaje o teplotní oblasti použití jsou směrné údaje, které závisí na složení maziva, předpokládaném účelu použití

Použití

Klüber Isoflex Topas L 32 N Spray je používán zejména pro mazání malých převodů, které jsou používány v automobilové technice pro elektrické a mechanické přestavovací jednotky, například pro spouštěče oken, posuvné střechy, přestavení sedaček, sloupky řízení, světlomety a klapek větrání. Obsažené plastické mazivo je uvolněno významnými výrobci automobilu. Produkt ve spreji usnadňuje aplikaci na požadované místo a nanášení tenkých vrstev a kromě toho je doporučován ve výrobě pro následné zpracování, pro zkoušky a při stavbě prototypu. Dalšími oblastmi použití jsou kluzná vedení, kování, mazání boku zubu na materiálových párech plast / plast (jako např. POM, PA a PE) a plast / kov.

Pokyny k používání
Produkt před aplikací protřepejte a při používání zajistěte dostatečné větrání, možnost vzniku výbušných směsí. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Dbejte dalších pokynu
pro použití v bezpečnostním listu produktu a na etiketě spreje.

Obaly
Spreje 400 ml (12 kusu v kartonu) s rozprašovací hlavou s hadičkou.

Skladování
Minimální doba skladování v suchých nezamrzajících místnostech a nepoužitých sprejích činí cca 36 měsíců. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.

Specifikace
Parametry
ParametrHodnotaJednotka
Hustota při 15°C0,86 g/ml
NLGI třída2  
Bod skápnutí185 °C
SEGESTA s. r. o.  
SEGESTA s. r. o. janda@segesta.cz
Malinová 476 Mobil: 728 509 696
252 42 Horní Jirčany Fax: 241 940 204