INFORMACE O PRODUKTU
Klüber Lamora D 220
Vlastnosti

Oleje na vedení lože pro kluznice a vodicí plochy

Oleje řady LAMORA D - pro mazání vedení lože se vyznačují vynikajícím mazacím účinkem také při nízkých kluzných rychlostech a umožňují tak funkčnost bez zadrhávání mezi kluznými plochami.
Oleje se vyznačují dobrou smáčecí schopností a vysokou zatížitelností. Oleje se osvědčují zejména pro kluznice s povrchem z umělé hmoty.

Zkoušky provedené firmou Hans Schmidt Gleittechnik GmbH & Co, 96472 Rödental ukázaly, že tyto oleje s ohledem na součinitel adhezního tření a s ohledem na demulgační chování jsou ve vztahu k běžným chladicím látkám posuzovány jako "dobré" nebo "velmi dobré".

- Dobrá demulgační schopnost ve vztahu k chladicím látkám
- Žádné zadrhávání mezi kluznými plochami (stick-slip)
- Pro kluzné a vodicí plochy s povrchem z umělé hmoty
- Dobrá smáčení schopnost
- Dobře odolává zatížení

Použití

Oleje LAMORA D se používají k mazání kluznic a vodicích ploch na moderních obráběcích centrech, frézkách, soustruzích a jiných obráběcích strojích.

Pokyny k používání
Výrobek lze nanášet pomocí olejnice nebo pomocí zařízení pro centrální mazání.

Minimální doba skladování v suchých nezamrazajících místnostech a uzavřených původních obalech činí cca 12 měsíců.

Specifikace
Parametry
ParametrHodnotaJednotka
Hustota při 15°C0,9 g/ml
Kinematická viskozita při 40°C220 mm2/s
Kinematická viskozita při 100°C17,5 mm2/s
Bod vzplanutí220 °C
Bod tuhnutí-15 °C
SEGESTA s. r. o.  
SEGESTA s. r. o. janda@segesta.cz
Malinová 476 Mobil: 728 509 696
252 42 Horní Jirčany Fax: 241 940 204