INFORMACE O PRODUKTU
Klüber Klüberfood NH1 64-422
Vlastnosti

Speciální syntetické plastické mazivo pro potravinářský a farmaceutický průmysl.

Produkt Klüberfood NH1 64-422 je speciální plastické mazivo na bázi syntetického základového oleje a silikátu.
Toto plastické mazivo registrované podle NSF pro kategorii H1 bylo vyvinuto pro mazání valivých ložisek pracujících za různých provozních podmínek v potravinářském průmyslu.

Výhody pro Vaše použití:
- Dobrá ochrana proti opotřebení a dlouhá životnost konstrukčních dílů na základě vysoké viskozity základového oleje.
- Dobrá ochrana těsnění ložisek proti pronikání vlhkosti, čímž se zvyšuje provozní bezpečnost.
- Certifikace podle ISO 21469 - podporuje dodržování hygienických požadavků ve výrobních provozech.

Použití

Produkt Klüberfood NH1 64-422 je používán pro mazání valivých ložisek ve strojích a přístrojích pro výrobu obilovin, mouky a potravy pro zvířata. Je určen pro aplikace, kde by mohlo dojít k technicky nevyhnutelnému kontaktu s potravinami.

Použití produktu Klüberfood NH1 64-422 registrovaného pro kategorii H1 přispívá ke zvýšení bezpečnosti produktu.
Přitom nelze považovat používání produktu Klüberfood NH1 64-422 za separátní záležitost, ale je nutné ho uvažovat v souvislosti s ostatními opatřeními, která zákonodárci vyžadují od průmyslu zpracování potravin za účelem jejich bezpečné výroby.

Pokyny k používání:
Produkt Klüberfood NH1 64-422 může být plněn do ložisek pomocí běžných přístrojů pro aplikaci plastických maziv (např. stěrkou nebo mazacím lisem na plastická maziva).

Před novým mazáním produktem Klüberfood NH1 64-422 doporučujeme očistit všechna mazací míssta, aby bylo dosaženo hygienicky nezávadného stavu H1.

Není-li z výrobně technických důvodu možné provést očištění, může být výměna plastického maziva provedena pomocí domazávání.

Při zkoušení mísitelnosti plastických maziv, postupů domazávání atd. vám budou rádi k dispozici zástupci společnosti Klüber.

Minimální doba skladování v suchých nezamrzajících místnostech a uzavřených původních nádobách činí cca 18 měsíců.

Specifikace
Parametry
ParametrHodnotaJednotka
Hustota při 15°C1 g/ml
Kinematická viskozita při 40°C420 mm2/s
Kinematická viskozita při 100°C45 mm2/s
Teplotní rozsah použití-30 až 140 °C
 
SEGESTA s. r. o.  
SEGESTA s. r. o. janda@segesta.cz
Malinová 476 Mobil: 728 509 696
252 42 Horní Jirčany Fax: 241 940 204