INFORMACE O PRODUKTU
Klüber Klübersynth EG 4-460
Vlastnosti

Použití

Specifikace
API: GL-4 ~
Parametry
ParametrHodnotaJednotka
Hustota při 15°C0,88 g/ml
Kinematická viskozita při 40°C460 mm2/s
Kinematická viskozita při 100°C43,3 mm2/s
Bod vzplanutí200 °C
Bod tuhnutí-36 °C
Teplotní rozsah použití-30 až 140 °C
SEGESTA s. r. o.  
SEGESTA s. r. o. janda@segesta.cz
Malinová 476 Mobil: 728 509 696
252 42 Horní Jirčany Fax: 241 940 204