INFORMACE O PRODUKTU
Mobil Rarus 425
Vlastnosti

Popis produktu

Řada Mobil Rarus 400 představuje špičkové bezpopelnaté oleje pro vzduchové kompresory navržené tak, aby splňovaly nejpřísnější požadavky významných výrobců kompresorů. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních olejů na ropné bázi a komplexu aditiv, který umožňuje výjimečnou ochranu a spolehlivost kompresorů provozovaných v mírných až náročných podmínkách. Oleje poskytují vynikající ochranu proti opotřebení, omezují tvorbu úsad a přenos nečistot, čímž minimalizují možné problémy zařízení a snižují náklady na údržbu. Díky svým vysokým hodnotám, dosahovaným při zátěžovém FZG testu představuje řada Mobil Rarus 400 vynikající oleje pro kompresorové soustavy s převody a ložisky a pro klikové skříně a válce.
Oleje řady Mobil Rarus 400 přesahují požadavky norem DIN 51506 VD-L a prokazují velmi vysokou odolnost vůči oxidaci a tvorbě úsad. Jsou doporučovány nebo schváleny řadou předních výrobců kompresorů.

Vlastnosti a výhody

Ve srovnání s klasickými ropnými oleji lze používáním olejů řady Mobil Rarus 400 snížit tvorbu úsad a docílit tak větší čistotu kompresorů, což umožňuje prodloužit dobu provozu mezi jednotlivými servisními intervaly. Jejich vynikající oxidační a tepelná stabilita bezpečně prodlužuje životnost při současném omezení vzniku nečistot a úsad. Vykazují mimořádnou ochranu proti opotřebení a korozi, což prodlužuje životnost a zvyšuje výkonnost zařízení.

- Nízká tvorba popelnatých a karbonových úsad. Vyšší výkonnost ventilů. Méně úsad ve výtlačném potrubí. Omezení rizika požáru a výbuchu ve výtlačných vedeních. Vyšší výkonnost kompresorů.
- Mimořádná oxidační a tepelná stabilita. Delší životnost oleje. Delší životnost filtrů. Nižší náklady na údržbu.
- Vysoká únosnost olejového filmu. Menší opotřebení kroužků, válců, ložisek a převodů.
- Vynikající odlučitelnost vody. Omezení přenosu nečistot do navazujících zařízení. Omezení vzniku kalu v klikových skříních a výtlačném potrubí. Menší zanášení odlučovačů. Menší riziko tvorby emulze
- Účinná ochrana proti rezivění a korozi. Lepší ochrana ventilů a menší opotřebení kroužků a válců.

Použití

Oleje řady Mobil Rarus 400 jsou doporučovány pro jedno a vícestupňové vzduchové kompresory. Vhodné jsou zvláště pro nepřetržitý provoz v podmínkách s teplotami ve výtlaku do 150 °C. Jsou vhodné pro pístové a rotační kompresory. Oleje s nižšími stupni viskozity se používají hlavně v rotačních kompresorech. Jsou doporučovány do zařízení, která dlouhodobě vykazují nadměrnou degradaci oleje, špatnou funkci ventilů nebo tvorbu úsad. Jsou kompatibilní se všemi druhy kovů používaných při konstrukci kompresorů i s elastomery, ze kterých jsou vyráběny těsnění, O-kroužky a těsnící vložky.
Oleje řady Mobil Rarus 400 nejsou určeny nebo doporučovány do vzduchových kompresorů pro dýchací aplikace.
Oleje řady Mobil Rarus 400 vykazují vynikající výkonnost při následujícím použití:
- Klikové skříně a válce pístových vzduchových kompresorů
- Rotační šroubové kompresory
- Křídlové kompresory
- Axiální a odstředivé kompresory
- Kompresorové soustavy s převody a ložisky
- Kompresory používané ve stacionárních a mobilních aplikacích

Specifikace
RWTUEV schváleno ~
Parametry
ParametrHodnotaJednotka
Hustota při 15°C0,873 g/ml
Kinematická viskozita při 40°C46 mm2/s
Kinematická viskozita při 100°C6,9 mm2/s
Bod vzplanutí238 °C
Sulfátový popel0,01 g/100 g
SEGESTA s. r. o.  
SEGESTA s. r. o. janda@segesta.cz
Malinová 476 Mobil: 728 509 696
252 42 Horní Jirčany Fax: 241 940 204