INFORMACE O PRODUKTU
Paramo HFC 46
Vlastnosti

Paramo HFC 46 je roztok vody a polymerů kategorie HFC, vhodných inhibitorů a AW přísad.

Charakteristické vlastnosti:
- výborně chrání mazané soustavy proti opotřebení,
- vynikající protikorozní vlastnosti,
- výborná odolnost proti oxidaci je zárukou velmi dlouhé životnosti,
- nepůsobí agresivně na elastomery, s nimiž přicházejí do styku,
- velmi dobře odlučují vzduch a minimální tendenci k tvorbě pěny,
- vyznačují se velkou odolností proti střihovému namáhání,
- mají velmi dobrou filtrovatelnost.

Použití

Paramo HFC 46 je speciální těžko zápalná hydraulická kapalina na bázi voda-glykol určena především pro aplikace s vysokým rizikem požáru nebo exploze. Používá se v dolech, ocelárnách při kokilovém lití a slévárnách při tlakovém lití slitin hliníku a zinku.

Klasifikace, specifikace:
ISO 6743/4 HFC
DIN 51 502 HFC

Specifikace
Obsah vody: 49 % ~
Parametry
ParametrHodnotaJednotka
Hustota při 15°C1,066 g/ml
Viskozita při níže uved. teplotě213 mPa.s
Teplota měření viskozity 0 °C
Kinematická viskozita při 40°C46 mm2/s
Bod tuhnutí-40 °C
SEGESTA s. r. o.  
SEGESTA s. r. o. janda@segesta.cz
Malinová 476 Mobil: 728 509 696
252 42 Horní Jirčany Fax: 241 940 204