INFORMACE O PRODUKTU
Paramo OTHP 3
Vlastnosti

OTHP 3 je hydraulický olej, vyrobený z vysoce jakostních, hydrogenačně rafinovaných ropných olejových základů a moderních zušlechťujících přísad k zlepšení mazacích a třecích vlastností, odolnosti proti oxidaci, ochranných vlastností proti korozi aj.

Charakteristické vlastnosti:
- zaručuje spolehlivou funkci hydrodynamických převodů
- je zárukou nízkého opotřebení a vysoké provozní spolehlivosti mechanický převodů
- má velmi dobrou oxidační stálost - je schopný dlouhodobé funkce v systému
- napomáhá dosažení plavnosti řazení (modifikovaný průběh koeficientu tření)
- je schopný funkce v širokém rozmezí teplot (dobré nízkoteplotní vlastnosti)
- má velmi dobré antikorozní vlastnosti
- má výbornou snášenlivost s elastomery
- má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny

Použití

Je určen jako pracovní kapalina hydrodynamických mechanismů (ATF) stacionárních i mobilních strojů, je vhodný pro automatické převodovky autobusů, stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků apod., které vyžadují použití oleje odpovídající specifikace.

V průmyslových aplikacích se občas používá jako hydraulická kapalina výkonnostní třídy HM příslušné viskozity (VG 32).

Specifikace
GM: Typ 3 ~ Allison: C-3 ~ Voith: Retarder ~
Parametry
ParametrHodnotaJednotka
Hustota při 15°C0,875 g/ml
Kinematická viskozita při 40°C32 mm2/s
Bod vzplanutí205 °C
Bod tuhnutí-36 °C
SEGESTA s. r. o.  
SEGESTA s. r. o. janda@segesta.cz
Malinová 476 Mobil: 728 509 696
252 42 Horní Jirčany Fax: 241 940 204