INFORMACE O PRODUKTU
Klüber Isoflex Topas NB 5051
Vlastnosti

Klüber Isoflex Topas NB 5051 je béžové, homogenní a krátkovláknité plastické mazivo pro dlouhodobé mazání v širokém rozsahu teplot.
- Syntetické plastické mazivo pro dlouhodobé mazání s širokou teplotní oblastí použití,
- Nízké momenty rozběhu a chodu,
- Dobrá ochrana proti opotřebení,
- Dobrá protikorozní ochrana,
- Stabilní proti oxidaci a stárnutí.
Toto dynamicky extra lehké plastické mazivo se skládá ze syntetického uhlovodíkového oleje a barnatého komplexního mýdla.
Použité barnaté mýdlo není podle zákona EU o nebezpečných látkách zaraženo jako zdraví škodlivé.
ISOFLEX TOPAS NB 5051 umožnuje nízké momenty rozběhu a chodu namazaných součástí strojů, je stabilní proti stárnutí a oxidaci a poskytuje dobrou ochranu proti opotřebení.

Použití

Klüber Isoflex Topas NB 5051 se používá pro mazání valivých a kluzných ložisek (např. v automobilové technice) a pro plynoměry. Další oblastí použití je mazání malých převodů. Při mazání tímto produktem přitom dochází k tlumení hluku při chodu ozubených kol. Kromě toho se produkt používá pro mazání boku zubu na přesných převodech (např. převody kuželovými koly na frézovacích
strojích, elektromechanických stavěcích převodech pro ventily).

Specifikace
Parametry
ParametrHodnotaJednotka
Hustota při 15°C0,91 g/ml
Kinematická viskozita při 40°C30 mm2/s
Kinematická viskozita při 100°C5,9 mm2/s
Teplotní rozsah použití-60 až 150 °C
 
Bod skápnutí170 °C
SEGESTA s. r. o.  
SEGESTA s. r. o. janda@segesta.cz
Malinová 476 Mobil: 728 509 696
252 42 Horní Jirčany Fax: 241 940 204