INFORMACE O PRODUKTU
Mogul ONF 46
Vlastnosti

Hluboce odparafinované rafináty nebo rafináty vyrobené na naftenické bázi bez zušlechťujících přísad nebo s přídavkem depresantů. Jsou určeny k mazání chladivových kompresorů pracujících s různými druhy chladiva.

Použití

MOGUL ONF 46 určen především k mazání šroubových chladivových kompresorů a turbokompresorů, využívajících chladiva R 12 nebo čpavku (R 717).

Specifikace
ISO 6743/3 - DRA ~ DIN 51 503 část 1 - KC ~
Parametry
ParametrHodnotaJednotka
Kinematická viskozita při 40°C46 mm2/s
Bod vzplanutí210 °C
Bod tuhnutí-33 °C
SEGESTA s. r. o.  
SEGESTA s. r. o. janda@segesta.cz
Malinová 476 Mobil: 728 509 696
252 42 Horní Jirčany Fax: 241 940 204